...

Sikre fødevarer – online værktøjer

Velkommen til Fødevarestyrelsens digitale værktøjskasse ”Sikre fødevarer”. På denne side kan fødevarevirksomheder finde digitale værktøjer til håndtering af fødevaresikkerhed, og dermed få hjælp til deres egenkontrol.

Denne digitale værktøjskasse er delt op i tre kategorier:

  • Vejledningsværktøjer. Indeholder vejledning om risici ved råvarer samt vejledning om risikohåndtering og styringsmuligheder ved forskellige processer.
  • Beregningsværktøjer. Indeholder hjælp til beregning af sikker køleopbevaring samt værktøjet SiTTi, som kan bruges til beregning af korrekt varmebehandling, nedkøling og varmholdelse af fødevarer.
  • Hjælpeværktøjer. Indeholder hjælp til generelle metoder og teknikker, som f.eks. måling af pH og vandaktivitet eller beregning af vægttab og saltindhold.

Det skal bemærkes, at værktøjerne ikke indeholder et komplet overblik over samtlige risikofaktorer. Hjælpen i vejlednings- og beregningsværktøjerne er kun et bidrag til fødevarevirksomhedens egenkontrol. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at råvarer og forarbejdningsprocesser giver en sikker fødevare.

Hvis man som virksomhed har input eller oplever fejl eller mangler, så hører vi gerne om det via linket nederst på siden.

Vejledningsværktøjer

Beregningsværktøjer

Hjælpeværktøjer

Andre vejledninger og værktøjer

DMRI-Predict - Predictive Models for Meat FSSP - Food Spoilage and Safety Predictor Planteliste - guide til vilde spiselige planter
...
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload đź—™